صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۴ فهرست دارایی‌ها۲۰٬۲۶۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۰ رخدادهای یک دارایی۳۱٬۰۰۵ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۲۲ فهرست رخدادهای دارایی‌ها۲۳٬۸۴۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ آموزش نگارش صفحات ویکی۱۷٬۰۸۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۴ طبقات و گروه‌های دارایی۱۳٬۰۷۸ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۵ معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی۱۶٬۴۱۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۵ درخت دارایی‌ها۴۹٬۵۷۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۵ قوانین طرف حساب رخدادها۶٬۷۲۷ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۶ قوانین شرح رخدادهای مالی۴٬۶۱۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۶ الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها۷٬۱۷۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۶ اعلام اسقاط۳٬۴۵۷ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ خروج، فروش و واگذاری برای فروش۱۱٬۴۸۳ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ سابقه پیش از مکانیزه۶٬۹۱۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها۴٬۶۵۳ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ افزایش بهای تمام شده۷٬۷۸۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ الحاق یا تعمیر اساسی۷٬۲۹۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۷ انتقال و خروج انتقالی۱۰٬۱۵۹ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۸ تعدیل۷٬۸۹۵ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۸ استهلاک زمانی۶٬۹۲۹ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۸ استهلاک کارکردی۴٬۰۴۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۹ تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک۶٬۰۶۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۹ تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده۴٬۸۹۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۹ کنارگذاری و بکارگیری مجدد۶٬۵۶۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۹ تعیین مرکز هزینه۴٬۵۷۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۴۸ ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)۲۵٬۰۱۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۱۸ ریز عملیات (مالی) دارایی۱۹٬۵۶۷ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۵ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا۳٬۳۱۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۶ گزارش تغییرات وضعیت دارایی‌ها۱۸٬۱۳۹ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۷ نوسا ویکی۳٬۸۰۹ بایت بی‌پایان Molaei (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۴ تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی۱۷٬۵۳۸ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۰ ارزیابی۲۲٬۹۳۹ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۶ درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار۱۰٬۱۸۸ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۴ گزارش سرجمع دارایی‌ها۲۱٬۱۲۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۵ نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا۴٬۸۸۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۶ نرم افزار حسابداری نوسا۳٬۷۴۷ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۰ خلاصه اطلاعات دارایی۳٬۳۵۵ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۳ صفحات آموزشی اعضاء۱٬۱۲۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۴ صفحه آموزشی عزیزی۱٬۸۹۸ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۴ صفحه آموزشی رضاپور۶۷۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۴ تصفیه رخدادها و مغایرت‌گیری بانکی۳۸۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۶ دستمزد فاز 2۱٬۲۴۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۷ صفحه آموزشی سیاوش۴٬۱۱۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۰۹ صفحه آموزشی میرزاپور۵٬۲۸۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۱ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا۳٬۰۱۲ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۰ نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)۱٬۹۶۴ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۵۸ صفحه آموزشی احمدنژاد۸٬۳۶۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۳ راهنمای استفاده از سرویس ابری نوسا۲۴٬۶۲۹ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری نوسا۹٬۲۹۰ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۵ صفحه آموزشی دیانتی۶ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۵ صفحه آموزشی حیدری۱٬۰۸۱ بایت بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر