فراخواني مستقيم اطلاعات از طريق شابک(ISBN)

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جهت تسهیل واردکردن اطلاعات کتابشناختی کتاب در کاربرگ ورود اطلاعات، در نرم‌افزار سیمرغ این امکان وجود دارد که بطور مستقيم و از طريق مدخل شابک (ISBN)، اطلاعات کتابشناختي کتاب فارسی مورد نظر خود را از کتابخانه ملي ايران و کتاب لاتین را از کتابخانه کنگره آمريکا و کتابخانه ملی پزشکی آمریکا فراخواني کنيد.نکته: لازم به ذکر است رايانه‌اي که عمل فراخواني بر روي آن انجام مي‌گيرد، می‌بايد به اينترنت متصل باشد.

فراخواني مستقیم اطلاعات کتاب فارسی از کتابخانه ملی ایران

جهت انجام اين کار پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ و انتخاب پايگاه کتابهاي فارسي، وارد فايل‌هاي تدوين شوید و روی گزینهSim0710000.jpg کلیک کنید.


فایل تدوین


از ليست گزينه‌ها‌ی انواع فراخوانی،کتابخانه ملي ايران را انتخاب کنید.


انواع فراخواني


پنجره جستجو به شکل زير باز مي‌شود:


کتابخانه ملي ايران


در اين پنجره شماره شابک (ISBN) کتاب مورد نظر را وارد کنيد و سپس گزینه Simgen1000.jpgرا کلیک کنید در ادامه، اين شماره در پايگاههاي کتابخانه ملي ايران جستجو شده و پس از بازيابي در پنجره‌اي مانند شکل زير به کاربر نمايش داده مي‌شود:


انتخاب رکورد براي فراخواني


در اين پنجره رکورد بازيابي شده از کتابخانه ملي ايران نمايش داده مي‌شود. اگر اين رکورد همان کتاب مورد نظر بود آنگاه براي فراخواني روی گزینهSimgen1001.jpg کلیک کنید.


کتاب فارسی فراخوانی شده در فایل تدوین


اطلاعات کتاب فارسی در قالب یک رکورد اطلاعاتی به فایل تدوین منتقل می‌شود. برای تکمیل بقیه اطلاعات کتاب مانند موجودی، شماره ثبت و غیره که مختص هر کتابخانه است، کافیست بر روی عنوان کتاب دو بار کلیک کنید تا وارد کاربرگ ورود اطلاعات شوید.

فراخواني مستقیم اطلاعات کتاب لاتین از کتابخانه کنگره آمريکا

جهت انجام اين کار پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ و انتخاب پايگاه کتاب‌هاي لاتين، وارد فايل‌هاي تدوين شوید و روی گزینهSim0710000.jpg کلیک کنید.


فایل تدوین


از ليست گزينه‌هاي انواع فراخوانی، کتابخانه کنگره آمريکا را انتخاب کنید.


انواع فراخواني

پنجره جستجو به شکل زير باز مي شود:


کتابخانه کنگره آمريکا


در اين پنجره شماره ISBN کتاب مورد نظر را وارد کنيد و سپس روی گزینه Simgen1000.jpg کلیک کنید. در ادامه اين شماره در کتابخانه کنگره جستجو شده و پس از بازيابي در پنجره اي مانند شکل زير به کاربر نمايش داده مي شود:


انتخاب رکورد براي فراخواني


در اين پنجره رکورد بازيابي شده از کتابخانه کنگره نمايش داده مي‌شود. اگر اين رکورد همان کتاب مورد نظر بود آنگاه براي فراخواني گزینه Simgen1001.jpg را کلیک کنید.


کتاب لاتین فراخوانی شده در فایل تدوین


اطلاعات کتاب لاتین در قالب یک رکورد اطلاعاتی به فایل تدوین منتقل می‌شود. برای تکمیل بقیه اطلاعات کتاب مانند موجودی، شماره ثبت و غیره که مختص هر کتابخانه است، کافیست بر روی عنوان کتاب دو بار کلیک کنید تا وارد کاربرگ ورود اطلاعات شوید.

فراخوانی مستقیم اطلاعات کتاب لاتین پزشکی از (کتابخانه ملی پزشکی آمریکا)

جهت انجام اين کار پس از ورود به نرم‌افزار سيمرغ و پايگاه کتابهاي لاتين، وارد فايل‌هاي تدوين شوید و روی گزینه Sim0710000.jpg کلیک کنید.


فایل تدوین


از ليست گزينه‌هاي انواع فراخوانی، کتابخانه کنگره آمريکا را انتخاب کنید.


انواع فراخواني


پنجره جستجو به شکل زير باز مي شود:


کتابخانه ملی پزشکی آمريکا


در اين پنجره شماره ISBN کتاب مورد نظر را وارد کنيد و سپس گزینه Simgen1000.jpg را کلیک کنید. در ادامه اين شماره در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا جستجو شده و پس از بازيابي در پنجره اي مانند شکل زير به کاربر نمايش داده مي‌شود:


انتخاب رکورد براي فراخواني


در اين پنجره رکورد بازيابي شده از کتابخانه ملی پزشکی آمریکا نمايش داده مي‌شود. اگر اين رکورد همان کتاب مورد نظر بود آنگاه براي فراخواني گزینه Simgen1001.jpg را کلیک کنید.


کتاب لاتین فراخوانی شده در فایل تدوین


اطلاعات کتاب لاتین در قالب یک رکورد اطلاعاتی به فایل تدوین منتقل می‌شود. برای تکمیل بقیه اطلاعات کتاب مانند موجودی، شماره ثبت و غیره که مختص هر کتابخانه است، کافیست بر روی عنوان کتاب دو بار کلیک کنید تا وارد کاربرگ ورود اطلاعات شوید.