سوابق ثبت حقوق

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


از این گزارش به منظور ملاحظه‌ و بررسی سوابق حقوق‌های ثبت شده در سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی " دستمزد " ، " محاسبه و ثبت حقوق " ، " سوابق محاسبه و ثبت حقوق " را انتخاب نمایید.


منوی دستمزد


محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود :


سوابق محاسبه و ثبت حقوق


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:


محتوی


از این قسمت فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد :


سوابق محاسبه و ثبت حقوق - محتوی


 • سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ماه / سال : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه " مدیریت نوسا(Admin) " تنظیم نمایید.
چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت " از ماه "، ابتدای محدوده و از قسمت " تا ماه "، انتهای محدوده را مشخص کنید.


 • فرم نمایش گزارش : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.


بخش و سازمان


در قسمت بخش و سازمان موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد :


سوابق محاسبه و ثبت حقوق - بخش و سازمان


 • شامل اطلاعات بخش‌های : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت شامل اطلاعات بخش‌های بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.


 • همه‌ بخش‌ها : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش‌ها ارائه خواهد شد.


 • همه بخش‌های کاربر : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.


 • محدوده کد سازمانی از : در قسمت محدوده کد سازمانی از کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.


شرایط


در این قسمت می‌توان روی فیلدهای اطلاعات سوابق محاسبه و ثبت حقوق شرط قرار داد.


سوابق محاسبه و ثبت حقوق - شرایط


ترتیب


در این قسمت می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای اطلاعات سوابق محاسبه و ثبت حقوق تعیین نمود.

بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس ماه و سال ثبت حقوق می‌باشد.


سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ترتیبپس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره " سوابق محاسبه و ثبت حقوق " نمایش داده شود :


سوابق محاسبه و ثبت حقوق


نوار ابزار پنجره سوابق محاسبه و ثبت حقوق


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " سوابق محاسبه و ثبت حقوق "، به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 014.png : جهت اصلاح شرط سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
 • جهت ملاحظه محتویات سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 019.png: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
 • Gnl 175.png: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 258.png:در صورتی که بخواهید چند سابقه، که مربوط به یک ماه خاص هستند را باهم تلفیق کنید این گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت