حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


یکی از امکانات موجود در سیستم اموال نوسا، امکان حفاظت سیستم اموال از اصلاح می‌باشد. به این منظور لازم است تاریخی برای حفاظت سیستم اموال از هر گونه اصلاح، توسط کاربر وارد شود.

به این ترتیب، همه‌ی گزارش‌های ناشی از وضعیت دارایی‌ها که به این تاریخ یا پیش از آن تهیه شده باشد، به همان صورت باقی می‌ماند و کاربران نمی‌توانند با تغییر داده‌ها، محتوای گزارش‌های مزبور را تغییر دهند.

در مورد رخدادهای دارایی‌ها، امکان افزودن رخداد جدید برای دارایی‌ها در محدوده حفاظت شده و یا حذف و اصلاح رخدادهای موجود در آن محدوده غیر مجاز خواهد بود.

تعیین طرف حساب اختصاصی برای رخدادهای محافظت شده، با استفاده از قوانین طرف حساب رخدادهای دارایی امکان پذیر خواهد بود.


در مورد دارایی‌ها، امکان تعریف و حذف دارایی‌ها با تاریخ شروع بهره‌برداری در محدوده‌ی حفاظت شده وجود نخواهد داشت. همچنین امکان اصلاح مشخصات دینامیک دارایی‌ها نیز مجاز نمی‌باشد.

با حذف تاریخ حفاظت سیستم، همه‌ی محدودیت‌های گفته شده رفع خواهد شد.


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


به منظور حفاظت سیستم اموال از اصلاح، از منوی " اموال " ، " حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره " حفاظت سیستم اموال از اصلاح " به شکل زیر باز می‌شود :


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


تاریخی که می‌خواهید وضعیت سیستم اموال در آن تاریخ و پیش از آن، از اصلاح محافظت شود را وارد نمایید.


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


با فشردن تکمه تصویب پیغامی به شکل زیر ظاهر می‌شود :


Asset 177.png


با تایید این پیغام، سیستم اموال در تاریخ مزبور و پیش از آن از اصلاح محافظت خواهد شد و سیستم با پیغامی، این مساله را گزارش می‌دهد.


Asset 178.png


تغییر تاریخ حفاظت سیستم اموال از اصلاح


ممکن است به دلایلی نیاز به تغییر تاریخ حفاظت از سیستم اموال، در یک مجموعه وجود داشته باشد.


به این منظور، از منوی " اموال " ، " حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره " حفاظت سیستم اموال از اصلاح " به شکل زیر باز می‌شود :


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


تاریخ جدید را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


پیغامی به شکل زیر ظاهر می‌گردد :


Asset 312.png


با فشردن تکمه بله، تاریخ حفاظت سیستم اموال از اصلاح تغییر می‌یابد.


Asset 215.png


لغو حفاظت سیستم اموال از اصلاح


ممکن است به دلایلی نیاز به لغو حفاظت سیستم اموال از اصلاح، در یک مجموعه وجود داشته باشد.


به این منظور، از منوی " اموال " ، " حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره " حفاظت سیستم اموال از اصلاح " به شکل زیر باز می‌شود :


حفاظت سیستم اموال از اصلاح


تاریخ وارد شده را حذف نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.

پیغامی به شکل زیر ظاهر می‌گردد :


Asset 179.png


با فشردن تکمه بله، حفاظت انجام شده لغو می‌گردد و سیستم این مساله را با پیغامی گزارش می‌دهد.


Asset 180.pngcategory : بازگشت