حذف اسناد و سایر اطلاعات از یک سیستم اطلاعاتی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حذف سیستم اطلاعاتی

برای این منظور، سیستم اطلاعاتی مورد نظر را در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)انتخاب کرده و از منوی "عملیات" گزینه "حذف سیستم اطلاعاتی" را انتخاب نمایید.

نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد. 
  • اکیدا توصیه می‌شود قبل از حذف سیستم اطلاعاتی، از آن یک نسخه "پشتیبان" تهیه نمایید.


مدیریت نوسا


با انجام این‌ کار، محاوره جهت جلوگیری از حذف نا خواسته سیستم اطلاعاتی به مضمون زیر نمایش داده می‌شود.


اخطار


در صورت اطمینان از حذف سیستم اطلاعاتی، تکمه "تایید" را فشار دهید.


حذف اسناد یک سیستم اطلاعاتی

جهت حذف تمام اسناد موجود در یک سیستم اطلاعاتی و یا اسناد مربوط به یک سال مالی مشخص در آن سیستم، از این گزینه استفاده می‌شود.

برای این منظور، سیستم اطلاعاتی مورد نظر را در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)، انتخاب نموده و از منوی "عملیات" گزینه "حذف اسناد یک سیستم اطلاعاتی" را انتخاب کنید.

 نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد. 
  • اکیدا توصیه می‌شود قبل از انجام اینکار، یک نسخه "پشتیبان" از سیستم اطلاعاتی مربوطه تهیه نمایید.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه وارد پنجره "حذف اسناد یک سیستم اطلاعاتی" خواهید شد.


حذف اسناد یک سیستم اطلاعاتی


در پنجره حذف اسناد یک سیستم اطلاعاتی، می‌توان یکی از حالت های "حذف کلیه اسناد یک سال مالی" و یا "حذف کلیه اسناد مالی" را انتخاب نمود. در صورت انتخاب حذف کلیه اسناد یک سال مالی، آن را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

جهت ادامه فرایند حذف اسناد بر روی تکمه "تصویب" کلیک نمایید.

پنجره‌ای با محتوی تعداد اسنادی که در ادامه حذف خواهند شد، نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، اسناد از سیستم اطلاعاتی حذف خواهند شد.


حذف اطلاعات دستمزد یک سیستم اطلاعاتی

جهت حذف اطلاعات مربوط به نرم‌افزار حقوق و دستمزد، اعم از اطلاعات اصلی حقوقی، تفاوت ناشی از اجرای معوقه، سطرهای کاربرگ معوقه و رخداد های دستمزد از سیستم اطلاعاتی مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود.

برای این منظور، سیستم اطلاعاتی مورد نظر را در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)انتخاب نموده و از منوی "عملیات" گزینه "حذف اطلاعات دستمزد یک سیستم اطلاعاتی" را انتخاب کنید.

 نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد. 
  • اکیدا توصیه می‌شود قبل از اینکار، یک نسخه "پشتیبان" از سیستم اطلاعاتی مربوطه تهیه نمایید.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه وارد پنجره "حذف اطلاعات دستمزد" خواهید شد.


حذف اطلاعات دستمزد


در پنجره حذف اطلاعات دستمزد، امکان "حذف اطلاعات یک سال" و یا "حذف کلیه اطلاعات" فراهم شده است. در صورت انتخاب حذف اطلاعات یک سال، می‌توان سال مالی مورد نظر را در فیلد مربوطه تعیین نمود.

جهت ادامه فرایند حذف اطلاعات بر روی تکمه "تصویب" کلیک نمایید.

پنجره ای شامل اطلاعاتی که در ادامه حذف خواهند شد، نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید اطلاعات مورد نظر حذف خواهند شد.


حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات

جهت حذف مدارک فاقد عملیات، مربوط به نرم‎‌افزار دریافت و پرداخت، از این گزینه استفاده می‌شود.

این مدارک می‌توانند شامل مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات اعم از "جدید" یا "باطل شده" ای باشند که احتمالا در هنگام حذف اسناد یک یا چند سال مالی در نرم‌افزار رها شده اند.


برای این منظور، سیستم اطلاعاتی مورد نظر را در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)انتخاب کرده و از منوی "عملیات" گزینه "حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات" را انتخاب کنید.

 نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد. 
  • اکیدا توصیه می‌شود قبل از اینکار، یک نسخه "پشتیبان" از سیستم اطلاعاتی مربوطه تهیه نمایید.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه وارد پنجره "حذف مدارک دریافت و پرداخت" خواهید شد.


حذف مدارک دریافت و پرداخت


در پنجره حذف مدارک دریافت و پرداخت، تاریخ مورد نظر جهت حذف مدارک تا پیش از آن تاریخ را وارد نمایید.


جهت ادامه فرایند حذف مدارک بر روی "تکمه" تصویب کلیک نمایید. پنجره ای شامل تعداد مدارکی که حذف خواهند شد، نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید محاوره فوق، مدارک حذف خواهند شد.category : بازگشت