ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجوسیستم اطلاعاتی

عملیات مالی مربوط به تمام نرم‌افزار های سیستم مالی یکپارچه نوسا شامل یک یا چند سال مالی، در قالب سیستم های اطلاعاتی انجام می‌شود.

در سیستم مالی یکپارچه نوسا تمام عملیات مربوط به سیستم های اطلاعاتی، اعم از ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید، کپی و یا حذف هر سیستم، توسط نرم افزار مدیریت نوسا(Admin)انجام میگیرد.ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید

جهت ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید، وارد نرم‌افزار مدیریت نوسا شده و از منوی "عملیات" ، "ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید" را انتخاب نمایید.

نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد.


مدیریت نوسا


پنجره "ایجاد پایگاه جدید" به‌شکل زیر باز خواهد شد:


ایجاد پایگاه جدید


در پنجره فوق، نام پایگاه اطلاعاتی مورد نظر را وارد نمایید.

 وارد نمودن نام پایگاه اطلاعاتی جهت تعریف پایگاه جدید الزامی می‌باشد.

 در انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی، استفاده از کارکتر‌ها مجاز نبوده و تنها می‌توان از حروف انگلیسی و ارقام 0 الی 9 استفاده نمود.

پس از وارد نمودن نام مورد نظر با فشردن تکمه تصویب وارد پنجره "مشخصات یک سیستم اطلاعاتی" خواهید شد.


مشخصات یک سیستم اطلاعاتی


در پنجره "مشخصات یک سیستم اطلاعاتی" ، پس از انجام تنظیمات مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.

نمایش محاوره زیر بیانگر موفقیت در انجام عملیات می‌باشد.


آگاهی


کپی سیستم اطلاعاتی - بطور کامل

به‌منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جدید با کپی از پایگاه دیگر، پایگاه مورد نظر خود را از لیست پایگاه‌ های موجود در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)انتخاب نموده و از منوی "عملیات" ، "کپی سیستم اطلاعاتی - بطور کامل" را انتخاب نمایید.

نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه وارد پنجره "ایجاد پایگاه جدید" ، به‌شکل زیر خواهید شد:


ایجاد پایگاه جدید


در پنجره فوق، نام پایگاه اطلاعاتی مورد نظر را وارد نمایید.

وارد نمودن نام پایگاه اطلاعاتی جهت تعریف پایگاه جدید الزامی می‌باشد.
در انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی، استفاده از کارکتر‌ها مجاز نبوده و تنها می‌توان از حروف انگلیسی و ارقام 0 الی 9 استفاده نمود.

پس از وارد نمودن نام موردنظر با فشردن تکمه تصویب وارد پنجره "مشخصات یک سیستم اطلاعاتی" خواهید شد.


مشخصات یک سیستم اطلاعاتی


در پنجره"مشخصات یک سیستم اطلاعاتی"، پس از انجام تنظیمات مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.

نمایش محاوره زیر، بیانگر موفقیت در انجام عملیات می‌باشد.


آگاهی


کپی سیستم اطلاعاتی - بدون اسناد، برگه‌ها، حقوق و رخدادهای دارایی

به‌منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جدید با کپی از پایگاه دیگر، بدون انتقال اسناد، برگه‌ها، حقوق و رخدادهای دارایی، پایگاه مورد نظر خود را از لیست پایگاه‌های موجود در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)انتخاب نموده و از منوی "عملیات" ، "کپی سیستم اطلاعاتی - بدون اسناد، برگه‌ها، حقوق و رخدادهای دارایی" را انتخاب نمایید.

 نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه وارد پنجره "ایجاد پایگاه جدید"، به‌شکل زیر خواهید شد:


ایجاد پایگاه جدید


در پنجره فوق، نام پایگاه اطلاعاتی مورد نظر را وارد نمایید.

 وارد نمودن نام پایگاه اطلاعاتی جهت تعریف پایگاه جدید الزامی می‌باشد.
 در انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی، استفاده از کارکتر‌ها مجاز نبوده و تنها می‌توان از حروف انگلیسی و ارقام 0 الی 9 استفاده نمود.


پس از وارد نمودن نام موردنظر با فشردن تکمه تصویب وارد پنجره "مشخصات یک سیستم اطلاعاتی" خواهید شد.


مشخصات یک سیستم اطلاعاتی


در پنجره "مشخصات یک سیستم اطلاعاتی"، پس از انجام تنظیمات مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.

نمایش محاوره زیر، بیانگر موفقیت در انجام عملیات می‌باشد.


آگاهی


ایجاد سیستم اطلاعاتی با معرفی مستقیم فایلها

کاربرد این گزینه زمانی است که فایل مربوط به پایگاه داده(SQL)مورد نظر جهت ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جدید از روی آن، در سیستم موجود می باشد. برای این منظور در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)وارد منوی "عملیات" شده و گزینه "ایجاد سیستم اطلاعاتی با معرفی مستقیم فایلها" را انتخاب نمایید.

نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت‌افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد.


مدیریت نوسا


پنجره "انتخاب فایل حاوی سیستم اطلاعاتی" به‌شکل زیر باز خواهد شد:


انتخاب فایل حاوی سیستم اطلاعاتی


در پنجره فوق پس از انتخاب فایل مربوط به پایگاه داده مورد نظر(SQL)، تکمه "Open" را فشار دهید. پنجره ایجاد پایگاه جدید به‌شکل زیر باز خواهد شد:


ایجاد پایگاه جدید


پس از تعیین نام و تصویب محاوره فوق، سیستم اطلاعاتی جدید به لیست اضافه خواهد شد.

 در انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی، استفاده از کارکتر‌ها مجاز نبوده و تنها می‌توان از حروف انگلیسی و ارقام 0 الی 9 استفاده نمود.


ایجاد سیستم اطلاعاتی با تبدیل اطلاعات PPM

جهت تبدیل سیستم اطلاعاتی نسخه قبل از نرم‌افزار حسابداری نوسا(PPM)به نسخه جدید، از این امکان استفاده می‌شود. برای این منظور درنرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)وارد منوی "عملیات" شده و "ایجاد سیستم عملیاتی با تبدیل اطلاعات PPM" را انتخاب نمایید.

نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)تنها بر روی سیستم سرور(سیستمی که قفل سخت افزاری روی آن قرار دارد)نصب و قابل دسترسی می‌باشد.


مدیریت نوسا


با انتخاب این گزینه پنجره "انتخاب مسیر حاوی سیستم اطلاعاتی PPM" به‌شکل زیر باز خواهد شد.


انتخاب مسیر حاوی سیستم اطلاعاتی PPM


در پنجره فوق فایل موردنظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه "Open" کلیک نمایید. با انجام این کار وارد پنجره "ایجاد پایگاه جدید" به شکل زیر خواهید شد.


ایجاد پایگاه جدید


پس از تعیین نام و تصویب محاوره فوق، سیستم اطلاعاتی جدید با تبدیل اطلاعات PPM اضافه خواهد شد.

 در انتخاب نام پایگاه اطلاعاتی، استفاده از کارکتر‌ها مجاز نبوده و تنها می‌توان از حروف انگلیسی و ارقام 0 الی 9 استفاده نمود.مشخصات یک سیستم اطلاعاتی

مشخصات یک سیستم اطلاعاتی


در پنجره مشخصات یک سیستم اطلاعاتی، بسته به نرم‌افزار های موجود در قفل سخت‌افزاری، بخش‌ها(سربرگها)متفاوتی را مشاهده خواهید کرد. تنظیمات موجود در این بخش‌ ها عمومی بوده و بصورت پیش‌ فرض در پایگاه موردنظر اعمال خواهد شد.

عمومی


تنظیمات قابل دسترس در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

 • نام شرکت(نام سیستم اطلاعاتی) : در این قسمت نام شرکت یا نام سیستم اطلاعاتی مورد نظر را به دلخواه وارد نمایید.
 وارد نمودن این فیلد جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی جدید الزامی می‌باشد.


 • نام دیگر(لاتین)شرکت : در این قسمت می‌توان نام لاتین شرکت را به‌ صورت دلخواه وارد نمود.


 • گروه : در این قسمت می‌توان با وارد نمودن عبارت دلخواه، یک گروه ایجاد کرده و پایگاه اطلاعاتی جدید را منتصب به آن گروه(تحت عنوان این فیلد)قرار داد.


 • تاریخ شروع عملیات مالی : در این فیلد می‌توان تاریخ شروع عملیات مالی مربوط به پایگاه‌ اطلاعاتی را مشخص نمود. منظور از شروع عملیات مالی یعنی ثبت هر گونه رخداد، انجام عملیات و همچنین ایجاد سال مالی جدید، قبل از تاریخ مشخص شده در این فیلد امکان پذیر نخواهد بود.
 • با انتخاب گزینه تاریخ شروع عملیات مالی، "میلادی" است، می‌توان تاریخ شروع عملیات مالی را به صورت میلادی وارد نمود.


 • تعطیل‌ آخر هفته : در این قسمت می‌توان روزهای تعطیل هر هفته را به دلخواه از بین یکی از گزینه های موجود انتخاب نمود.


 • واحد پول اصلی عملیات مالی : در این قسمت می‌توان واحد پول پیش‌ فرض در پایگاه اطلاعاتی را مشخص نمود.


 • نرم‌افزار‌های غیر مجاز برای کاربران : در این قسمت می‌توان دسترسی کاربران را از نظر نوع نرم‌افزار مورد استفاده در پایگاه اطلاعاتی محدود نمود.


اسنادمشخصات یک سیستم اطلاعاتی


تنظیمات قابل دسترس در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:


 • سطرهای سند در زمان ذخیره سازی برحسب بدهکار - بستانکار مرتب شوند : با فعال کردن این گزینه، پس از تدوین هر سند، سطرهای بدهکار و بستانکار به صورت خودکار مرتب شده و به‌صورت شکل زیر نمایش داده می‌شوند.


سند حسابداری


 • در فراخوانی یا تایید اسناد سایر نرم‌افزارها، ترتیب اولیه سطر‌ها در سند حسابداری حاصله حفظ شود : با انتخاب این گزینه ترتیب سطرها در سند سایر نرم‌افزار های سیستم مالی یکپارچه نوسا، پس از تایید عینا در سند حسابداری مربوطه درج خواهد شد.


 • شماره اسناد در هر سال مالی از 1 آغاز شود : هر پایگاه‌اطلاعاتی متشکل از یک یا چند سال مالی می‌باشد. درصورت فعال نمودن این گزینه، شماره سند هر سال مالی جدید، از عدد یک شروع خواهد شد.

در غیر اینصورت، شماره اسناد سال مالی جدید، در ادامه شماره اسناد سال مالی قبل خواهد بود.


 • ذخیره سازی سند پیش‌ نویس خالی (بدون سطر) میسر باشد: با فعال کردن این گزینه امکان ذخیره اسناد از نوع پیش‌ نویس به‌صورت خالی (بدون در نظر گرفتن حساب)امکان پذیر می‌باشد.


کاربرد این امکان زمانی بیشتر نمایان می‌شود که با تصمیم مدیر سیستم، کاربر امکان وارد نمودن اسناد در تاریخ های قبلی را نداشته باشد.


 • در زمان تبدیل اسناد به سرجمع، واحد های پول(ارز) مختلف، از هم تفکیک شوند : با انتخاب این گزینه در زمان استفاده از امکان "نمایش سطر اسناد به‌صورت سرجمع" حسابهای یکسان با گردش واحد پول اصلی و ارزی از یکدیگر تفکیک خواهند شد.


جهت چگونگی پذیرش عملیات ارزی یک حساب به "تدوین یک حساب - پذیرش عملیات ارزی" مراجعه نمایید.

 • در زمان تبدیل اسناد به سرجمع، واحد های مقدار - تعداد مختلف، از هم تفکیک شوند : با انتخاب این گزینه در زمان استفاده از امکان "نمایش سطر اسناد به‌صورت سرجمع" حسابهای یکسان اما متفاوت از نظر پذیرش مقدار - تعداد از یکدیگر تفکیک خواهند شد.


جهت چگونگی پذیرش مقدار - تعداد یک حساب به "تدوین یک حساب - پذیرش مقدار - تعداد" مراجعه نمایید.


 • پیش فرض وضعیت اسناد جدید: در این قسمت می‌توان پیش‌ فرض اسناد جدید را یکی از حالت های زیر انتخاب نمود.


 • اسناد جدید از ابتدا در وضعیت "پیش‌نویس" باشند : در حالت عادی، ورود اطلاعات مالی یک سند محدودیت هایی را برای کاربران به وجود می‌آورد. به عنوان مثال سند حتما باید تراز باشد وامکان درج سطر خالی در سند وجود نخواهد داشت.

وضعیت پیش‌ نویس برای سند این امکان را به کاربر می‌دهد تا بدور از محدودیت های معمول، با آسودگی بیشتری به ورود اطلاعات بپردازد و در فرصت های بعدی سند خود را تکمیل نماید.


 • اسناد جدید از ابتدا در وضعیت "عملیاتی" باشند : حالت پیش‌ فرض برای اسناد، وضعیت عملیاتی‌است. در این حالت سند حتما باید تراز بوده و تدوین یک سطر بدون گردش مالی امکان پذیر نخواهد بود.

حسابهامشخصات یک سیستم اطلاعاتی


تنظیمات قابل دسترس در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

 • شماره سطح حسابهای کل: در این قسمت می‌توان شماره سطح پیش‌ فرض برای حسابهای کل را مشخص‌ نمود.
در سیستم مالی یکپارچه نوسا، حسابهای کل به وسیله یک ستاره کوچک قرمز از سایر حسابها متمایز می‌باشند.


 • تعداد ارقام شماره حسابهای شاخه‌ی اصلی: در این قسمت می‌توان تعداد ارقام حسابهای شاخه اصلی(سطح اول در درخت حسابها)را به صورت پیش فرض مشخص نمود.
 در صورت نیاز به معرفی بیش از 10 حساب در سطح اول درخت حسابها، مقدار پیش فرض این فیلد را غیر از 1 انتخاب کنید.
 • پیش فرض تعداد سطوح درخت حسابها: در این قسمت می‌توان تعداد پیش‌ فرض سطوح حسابها را مشخص نمود. به عنوان مثال، در صورتی که مقدار این فیلد را برابر با 5 قرار دهید، در هنگام تعریف 5امین حساب در درخت حسابها، وضعیت زیر گروه این حساب به صورت خودکار "فاقد زیر گروه" انتخاب خواهد شد.
 • پیش فرض تعداد ارقام شماره حساب در سطوح کل: در این قسمت می‌توان تعداد ارقام حسابهای کل را به صورت پیش فرض، مشخص نمود.


 • در سطوح معین:در این قسمت می‌توان تعداد ارقام حسابهای معین را به صورت پیش فرض، مشخص نمود.


مقادیر وارد شده در این قسمت جنبه پیش فرض تنظیمات سیستم را داشته و بجزشماره سطح حسابهای کل، سایر تنظیمات در هنگام تعریف یک حساب جدید در سیستم حسابداری نوسا قابل تغییر خواهند بود.


تفصیلی‌هامشخصات یک سیستم اطلاعاتی


تنظیمات قابل دسترس در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:


 • تعداد ارقام شماره تفصیلی‌های شاخه اصلی : در این قسمت می‌توان تعداد ارقام شاخه‌ اصلی (سطح اول) از تفصیلی‌ها را مشخص نمود. رقم وارد شده در این فیلد، بیانگر حداکثر تعداد ارقام تفصیلی است که می‌تواند در شاخه اصلی (سطح اول) تعریف شود.


 • پیش‌ فرض تعداد سطوح درخت تفصیلی‌ها : در این قسمت می‌توان پیش‌ فرض تعداد سطوح در درخت تفصیلی‌ها را مشخص نمود.


 • پیش‌ فرض تعداد ارقام شماره تفصیلی در هر سطح : در هنگام تعریف یک تفصیلی جدید، در قسمت وضعیت زیرگروه، پیش‌ فرضی در سیستم تعریف شده که می‌توان آن را در این قسمت تعیین نمود. رقم وارد شده در این فیلد، بیانگر حداکثر تعداد تفصیلی است که می‌تواند در زیر گروه تفصیلی اصلی تعریف شود.


مقادیر وارد شده در این قسمت، جنبه پیش فرض تنظیمات سیستم را داشته و بجز تعداد ارقام شماره تفصیلی‌های شاخه اصلی، سایر تنظیمات در هنگام تعریف یک تفصیلی جدید در سیستم حساب داری نوسا، قابل تغییر خواهند بود.category : بازگشت