تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ ‏۲۳:۴۰
   

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۳۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afaei‏ (۵۰×)]
      ‏۱۰:۳۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 142.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 152.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 151.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 150.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۳ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 149.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 148.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 147.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 146.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 145.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 144.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 143.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 142.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۹ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 141.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 140.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۸ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 139.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 138.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 137.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 136.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۳ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 135.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۳ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 134.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 133.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 132.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۹ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 131.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 130.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 129.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۳ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 126.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 128.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 127.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 125.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 124.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۹ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 123.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۸ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 122.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 121.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 120.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۶ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 119.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۶ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 118.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 117.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 116.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۳ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 115.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 114.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 113.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۱ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 112.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۵۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 111.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۹ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 110.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 109.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 108.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 107.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۶ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 106.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۳۷ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 105.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۳۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 104.png را بارگذاری کرد ‏